تیربرق
تیربرق

توضیحات آگهی

تیر چراغ برق ٩ متری گالوانیزه
جهت استفاده در پارک.خیابان و هر فضای بازی